Usługi geodezyjne

Nasza Firma oferuje kompleksowe usługi geodezyjne.
Stosujemy nowoczesne technologie pomiarowe, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość usług.
Zapewniamy korzystne ceny, zlecenia realizujemy w możliwie krótkim terminie.
Dbamy o to, by efekt naszej pracy w pełni satysfakcjonował każdego klienta.
Posiadamy doświadczenie oraz niezbędne kwalifikacje:

 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nr 24064
 • uprawnienia operatora dronów - do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku w kategorii szczególnej

Nasza Oferta

 • mapy do celów projektowych
 • tyczenia budynków i innych obiektów budowlanych
 • inwentaryzacje powykonawcze budynków i innych obiektów budowlanych
 • inwentaryzacje powykonawcze uzbrojenia podziemnego ( woda, kanalizacja, gaz, prąd )
 • podziały nieruchomości
 • wznowienia znaków granicznych
 • mapy do zalesienia, mapy pod inwestycje leśne
 • wykonujemy wymagane przez Tauron oraz Polską Spółkę Gazownictwa pliki wsadowe do systemów GIS ( pliki w formacie SHP ) - dla sieci i przyłączy
 • usługi dronem - ortofotomapa oraz numeryczny model pokrycia terenu, monitorowanie postępów prac budowlanych

Geodezja Dronem

Dane pozyskane z nalotów dronem wykorzystujemy do tworzenia ortofotomap oraz numerycznych modeli pokrycia terenu (NMPT). Na podstawie uzyskanych danych możliwe jest prowadzenie różnego rodzaju analiz terenu tj:

 • pomiar objętości mas ziemnych (nasypów, wykopów, składowisk)
 • tworzenie przekrojów terenu